ถูกใช้มากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหนี้ของรัฐบาลที่พัฒนาแล้ว

ถูกใช้มากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในหนี้ของรัฐบาลที่พัฒนาแล้ว

Credit default swaps เป็นเครื่องมือทางการเงินที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ ในกรณีของหนี้ภาครัฐ นักลงทุนใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของรัฐบาล และเพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่ประเทศผิดนัดชำระหนี้หรือดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้การใช้สัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นที่เพิ่มขึ้นในหนี้เศรษฐกิจขั้นสูงทำให้เกิดคำถามว่าการใช้เพื่อเก็งกำไรอาจส่ง

ผลกระทบต่อระบบการเงินที่ไม่มั่นคงหรือไม่ และผู้กำหนดนโยบายควรตอบสนองอย่างไร เมื่อเร็วๆ นี้

สหภาพยุโรปได้ห้ามการซื้อความคุ้มครองโดยใช้สัญญาเหล่านี้ หากผู้ซื้อไม่ทำการป้องกันความเสี่ยง 

ซึ่งเรียกว่าการขายเปล่าของสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัดชำระหนี้ (sovereign credit default swaps)ในการวิจัยใหม่จากGlobal Financial Stability Report IMF กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายสามารถปรับปรุงตลาดสำหรับ Svereign Credit Default Swaps ด้วยวิธีอื่น: 

โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น และดำเนินการปฏิรูปกฎระเบียบ Group of Twenty ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและการทำงาน ของตลาดอนุพันธ์นอกตลาดLaura Kodres หัวหน้าแผนกวิเคราะห์เสถียรภาพโลกของ IMF กล่าวว่า “การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลกำลังได้รับการลงโทษที่ไม่ดี – พวกมันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากหรือน้อยในการแสดงความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลมากกว่าพันธบัตรของรัฐบาลเอง” ฝ่ายการเงินและตลาดทุนและหัวหน้าทีมผู้ผลิตบทวิเคราะห์

ไม่ใช่แค่สำหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อีกต่อไป

ตลาดการเงินได้พัฒนาสัญญาแลกเปลี่ยนการผิดนัดชำระหนี้ของหนี้ภาครัฐเป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในการป้องกันความเสี่ยงและแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาล ก่อนเกิดวิกฤตโลก ตลาดส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาเกี่ยวกับตราสารหนี้ของรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของพวกเขาสูงและผันแปรมากกว่า

แม้ว่า Credit Default Swaps ในหนี้ภาครัฐจะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของตลาดตราสารหนี้คงค้างของประเทศต่างๆ แต่ความสำคัญของตลาดดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ซึ่งความน่าเชื่อถือของบางประเทศเหล่านี้ได้รับแรงกดดัน ด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้น การใช้งานจึงถูกตรวจสอบมากขึ้นความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการผิดนัดชำระเครดิต

IMF กล่าวว่าค่า Swap ของ Credit Default บ่งชี้ถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดเช่นเดียวกับพันธบัตรรัฐบาล มีข้อบ่งชี้เพียงเล็กน้อยว่าพวกเขาเพิ่มต้นทุนเงินทุนของรัฐบาล กล่าวคือ ไม่มีหลักฐานมากนักว่า “สุนัขกระดิกหาง”

การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ของ IMF พบว่าทั้ง Credit Default swap และส่วนต่างของพันธบัตรรัฐบาลมีความคล้ายคลึงกันและมีนัยสำคัญที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราส่วนหนี้สินของรัฐบาลต่อ GDP และแนวโน้มการเติบโตของ GDP นอกจากนี้ ความต้องการของนักลงทุนต่อความเสี่ยงและสภาพคล่องของตลาดก็มีอิทธิพลต่อทั้งค่าสวอปและค่าสเปรดของพันธบัตรเช่นกัน

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net