อาจารย์ที่โดดเด่นขัดขวางการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

อาจารย์ที่โดดเด่นขัดขวางการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐกานาถูกขัดจังหวะการศึกษาโดยประท้วงกรณีพิพาทเรื่องค่าจ้างโดย UTAG สมาคมครูแห่งมหาวิทยาลัยกานาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาและขั้นพื้นฐานได้ถอนตัวจากการให้บริการก่อนหน้านี้แล้ว โดยอ้างว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับความคับข้องใจของพวกเขา สมาคมครูบัณฑิตแห่งชาติและสมาคมครูกานายุติการประท้วงในวันที่สมาชิก UTAG เริ่มดำเนินการ

ผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ รวมถึงสมาคมการแพทย์กานาและสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาลรัฐบาล 

ได้แจ้งการหยุดงานด้วยเช่นกัน

ข้อพิพาทอยู่เหนือการจ่ายเบี้ยเลี้ยง ‘เบี้ยประกันตามราคาตลาด’ ที่ยังไม่ได้ชำระย้อนหลังไปถึงปี 2555 สิ่งเหล่านี้ถูกคำนวณภายใต้นโยบายเงินเดือนใหม่ ซึ่งเป็นโครงสร้างเงินเดือนของกระดูกสันหลังส่วนเดียว ซึ่งรัฐบาลพยายามลดช่องว่างระหว่างบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน

เบี้ยเลี้ยง ‘เบี้ยประกันตามราคาตลาด’ จะจ่ายให้กับผู้ที่ถือว่างานเป็น ‘พิเศษ’

รัฐบาลเรียกการประท้วง UTAG ว่า “น่าเสียดาย” ในถ้อยแถลง กระทรวงข้อมูลและสื่อมวลชนสัมพันธ์กล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่ “อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ตกงานยังคงดึงเงินเดือนของพวกเขาสำหรับวันที่พวกเขาอยู่ห่างจากห้องบรรยาย”

ถ้อยแถลงเสริมว่า “อาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนและเงินช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับทุกเดือนที่พวกเขาทำงานในปี 2556

“ในปี 2555 พวกเขาได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งหมด 

ยกเว้นเบี้ยประกัน ซึ่งเป็นเบี้ยเลี้ยงที่มีข้อพิพาทและเป็นประเด็นต่อคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติ คณะกรรมาธิการตัดสินใจว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์”

คณะกรรมการแรงงานแห่งชาติมีคำสั่งให้ชำระเบี้ยเลี้ยงที่ค้างชำระปี 2555 เป็นงวดที่เท่ากันในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม และกันยายน อย่างไรก็ตาม UTAG ต้องการเงินก้อนแบบครั้งเดียว

แอนโธนี่ ซิมมอนส์ ประธาน UTAG กล่าวว่า “เราเพียงแต่เรียกร้องให้ใช้ปัจจัยพิเศษของตลาดที่ตกลงกันไว้กับเงินเดือนพื้นฐานในปัจจุบันที่เราตกลงกันไว้”

เขาเสริมว่าการประท้วงโดยสหภาพอื่นๆ อีกหลายแห่งมีแรงจูงใจทางการเมือง แต่การประท้วงของ UTAG เป็นผลมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลในการปฏิบัติตามสัญญา

การประชุมกับพรอสเปอร์ บานี เสนาธิการในฝ่ายประธาน จบลงด้วยทางตัน หลังการประชุม ซิมมอนส์บอกกับสื่อว่าไม่สามารถให้ผลในเชิงบวกได้ “เพราะเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับเงินเดือนที่ค้างชำระมาตั้งแต่ปี 2555”

credit : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม